"ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - LAW OFFICE"
Budova kanceláře
Sídlo:
Táborská 411/34, Praha 4
tel.: +420 728 479 010
e-mail: email@akbalaban.cz
O KANCELÁŘI

     Advokátní kancelář zahájila svoji činnost v roce 2006 a sídlí na adrese Táborská 411/34, Praha 4. Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech hlavních oblastech práva podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým a právnickým osobám. Advokátní kancelář poskytuje právní služby na celém území České republiky. Advokátní kancelář se specializuje na občanskoprávní a obchodní smluvní vztahy, právo ochrany spotřebitele, právo živnostenského podnikání, právo obchodních společností, právo směnečné a šekové, právní vztahy k nemovitostem, právní vztahy k bytům, rodinné právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví a trestní právo včetně zastupování v soudním a rozhodčím řízení. Aktivity kanceláře doplňuje publikační a pedagogická činnost. Komunikace probíhá podle požadavku klienta v českém nebo anglickém jazyce.

     Osobní schůzku k projednání Vaší záležitosti lze sjednat telefonicky na telefonním čísle +420 728 479 010, e-mailem na adrese email@akbalaban.cz.