"ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - LAW OFFICE"
Budova kanceláře
Sídlo:
Táborská 411/34, Praha 4
tel.: +420 728 479 010
e-mail: email@akbalaban.cz
CENY SLUŽEB


Není-li dohodnuto jinak, odměna se odměna advokáta za poskytování právních služeb jako mimosmluvní na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb. – advokátního tarifu.

Výši odměny za poskytované právní služby lze sjednat jako smluvní – úkonovou, hodinovou, paušální nebo cílovou. Smluvní odměna se stanoví individuálně podle časové náročnosti, odborné náročnosti a hodnoty věci.