"ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - LAW OFFICE"
Budova kanceláře
Sídlo:
Táborská 411/34, Praha 4
tel.: +420 728 479 010
e-mail: email@akbalaban.cz
OSOBNÍ PROFIL


Mgr. Petr Balabán od roku 2006 působí jako samostatný advokát. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002 působil jako koncipient advokátní kanceláře JUDr. Libora Balabána. Od roku 2003 do roku 2006 působil jako koncipient advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Pohla se zaměřením na obchodní závazkové vztahy a právo směnečné. Praxi v oboru trestního a rodinného práva získal v advokátní kanceláři JUDr. Michaely Střížové. Advokát absolvoval roční studijní pobyt v USA, komunikuje v českém a anglickém jazyce. Je spoluautorem několika odborných publikací.